Szyfrowanie danych

Szyfrowanie danych to najlepszy sposób na dodatkowe zabezpieczenie informacji zgromadzonych w firmie. Narzędzie to może okazać się ratunkiem, kiedy zasoby przedsiębiorstwa z jakichś przyczyn trafią w niepowołane ręce.

Szyfrowanie polega na ukryciu danych, stosujemy do tego algorytm szyfrujący, który pełni rolę sejfu, do którego klucz będą miały tylko wybrane osoby. Połączenie algorytmu z kluczem powoduje, że dane stają się nieczytelne dla osoby, która mogłaby mieć do nich nieautoryzowany dostęp.

Szyfrowanie danych zwiększa bezpieczeństwo IT firmy. Bez niego wzrasta ryzyko utraty danych lub ich wycieku.

Jest to szczególnie istotne przy pracy zdalnej: powierzając pracownikowi laptopa, który został wcześniej zaszyfrowany, możesz mieć pewność, że dane nie przedostaną się w posiadanie osób niepowołanych. Podobnie w przypadku pendrive’a z zaszyfrowanymi danymi, jeśli zostałby zagubiony i trafił do osób trzecich, okazałby się bezużyteczny. Szyfrowanie danych to doskonały sposób na całkowite bezpieczeństwo informacji i niezachwianą wiarygodność firmy.

Szyfrowanie danych 2

Zadbaj o nie jak najszybciej.

Kontakt