Replikacja danych

Zabezpiecz swoją firmę przed atakiem hakerskim!

Skorzystaj z naszej usługi replikacji danych, aby zapewnić odzyskanie i przywrócenie wersji plików sprzed ataku lub awarii systemu.

Replikacja danych jest procesem kopiowania informacji pomiędzy różnymi serwerami baz danych, w celu utrzymania ich spójności. Można powiedzieć, że jest to tworzenie kopii bezpieczeństwa, zaawansowany back up danych, ich archiwizacja, w celu stworzenia efektywnie działającego, zdublowanego systemu informatycznego firmy. W przypadku awarii systemu głównego uruchomi się kopia zapasowa, czyli powielony w wyniku replikacji system.

Narzędzia replikujące dane działają w sposób automatyczny, zupełnie niezależny od użytkownika i niemal niezauważalny.

Replikując dane, zyskujesz:
• Zdalny dostęp do danych – możliwość pracy w każdym miejscu,
• Podział danych według własnego uznania,
• Możliwość jednoczesnej pracy na tych samych danych, dzięki rozdzieleniu serwera,
• Rozłożenie obciążenia danymi na wiele serwerów,
• Zwiększenie ochrony danych,
• Bezpieczne przechowywanie danych.

Replikacja danych 2

Zabezpiecz swoje dane przed utratą.

Kontakt