Autonomiczny System Obsługi Obiektu

Najbardziej zaawansowany system klasy BMS made in Łomża.

Opis funkcjonalny modułu RCP. (dla wersji ASOO CP 3.6.2.0)

System ASOO został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu najwyższego poziomu integracji wszystkich systemów niezbędnych w procesach eksploatacji obiektów. Połączenie systemu kontroli dostępu, automatyki obiektu, rejestracji czasu pracy i integracji z zewnętrznymi systemami CCTV pracującymi w standardzie ONViF zaowocowało unikalnymi funkcjami ASOO.

Innowacyjny system RCP

Zdarzenia z czytników w powiązaniu z użytkownikami pozwalają na bezpośrednią interakcję z budynkiem. System ASOO rozpoznaje użytkownika i uruchamia zapamiętane ustawienia systemów klimatyzacji, wentylacji czy scen świetlnych w pomieszczeniach.

W powiązaniu z harmonogramem pracy i zdarzeniami rejestratora czasu pracy pozwala to np. na załączanie oświetlenia i zasilania w pomieszczeniach dopiero po przybyciu pierwszego pracownika oraz automatyczne odłączenie pomieszczenia po wyjściu ostatniego pracownika. Wpływa to znacząco na redukcję zużycia energii elektrycznej i innych mediów.

Elektroniczna kontrola RCP

Funkcjonalność czytników RCP ASOO NFC polega na:

 • Kompatybilności ze standardami Mifare, NFC, NFC+ oraz eGOV. Zgodność z wieloma standardami pozwala na uwierzytelnianie dokumentami osobistymi oraz paszportami,
 • każdy czytnik jest wyposażony w kolorowy ekran dotykowy mogący wyświetlić klawiaturę do wprowadzenia kodu PIN zamiast karty,
 • innowacyjny generator menu pozwalający na łatwą zmianę dostępnych opcji takich jak „wyjście prywatne” czy „zakończenie pracy”. Struktura menu pozwala na zbudowanie drzewa składającego się z 64 pozycji indywidualnych dla każdego czytnika,
 • czytnik NFC może zaprezentować dowolną informację pozostawioną w koncie użytkownika zaraz po przyłożeniu karty. Wiadomość po zaakceptowaniu zostaje usunięta z czytnika a w systemie ASOO CP pozostaje odnotowana informacja o zapoznaniu się użytkownika z komunikatem,
 • czytniki posiadają czujnik odległości i światła chroniący przed potencjalnym sabotażem,
 • najsmuklejsza konstrukcja na rynku tylko 10 mm,
 • tranzystory z pętlą zabezpieczeń zapewniają praktycznie nieskończony cykl eksploatacji w porównaniu do tradycyjnych przekaźników,
 • wysoka niezawodność, urządzenia projektowane są z myślą o współczynniku MTBF na poziomie 20 lat. Urządzenia są projektowane i montowane całkowicie w Polsce.

Inne funkcje systemów RCP

Pozostałe funkcje takie jak komunikaty głosowe, sterowanie oświetleniem itp. realizowane są poprzez kontroler ASOO3 oraz inne moduły systemu ASOO dobrane według zaplanowanego scenariusza. Dodatkowo czytniki mogą współpracować z czytnikami kodów QR w celu obsług biletów dla gości. Wszystkie kontrolery ASOO3 standardowo wyposażone są w zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym oraz wspierają automatyczną synchronizację czasu z oficjalnych serwerów czasu Głównego Urzędu Miar gum.gov.pl.

Rejestrator czasu pracy

Architektura rozproszona ASOO zastosowana w rejestratorze czasu pracy, pozwala na skonfigurowanie wielu czytników wejścia/wyjścia w rozległych lokalizacjach np. kierowca może rozpocząć pracę w mieście A, zrobić przerwę w miejscowości B i zakończyć dzień pracy w miejscowości C. Wszystkie kontrolery komunikują się z serwerem centralnym przy użyciu protokołu SSH wykorzystującego 1024-bitowe klucze prywatne SHA. Dane przekazywane są do rejestratora czasu pracy w czasie rzeczywistym bez oczekiwania na cykle synchronizacji. Dzięki takiemu rozwiązaniu przegląd zdarzeń w systemie ASOO zawsze zawiera bieżące informacje także o nieautoryzowanych próbach wejścia.

Elektroniczna ewidencja czasu pracy

Elastyczność konfiguracji parametrów RCP zapewniona jest przez szeroki zestaw definiowalnych zmiennych, łatwo dostępnych z interfejsu użytkownika. Należą do nich:

 • Relacja kamery i czytnika. Jeden czytnik może pobierać zdjęcia z wielu kamer dla określonych zdarzeń.
 • Czytniki wejściowe i wyjściowe, system pozwala na definiowanie stałych funkcji czytników z blokadą menu dla danych pozycji.
 • Słownik urlopów, w którym można zdefiniować parametry takie jak typ, maksymalny wymiar, podzielność, płeć (np. funkcja specjalna dla matek karmiących) czy staż w latach. System pozwala na nielimitowane definiowanie urlopów. Oprócz tego ASOO CP udostępnia predefiniowane urlopy: urlop wypoczynkowy, urlop okolicznościowy urlop związany z rodzicielstwem, urlop bezpłatny, urlopy zdrowotne czy dodatkowe dni wolne od pracy.
 • Zmiany, które pozwalają na dowolne definiowane harmonogramów z wielu zakresów dla całej organizacji lub tylko wybranych lokalizacji. Oprogramowanie wykryje też kolizje w nakładających się zakresach innych zmian.
 • Działy umożliwiające przypisanie do lokalizacji lub konkretnych pomieszczeń bez limitu ilości.
 • Typy stanowisk, które można przypisać do jednego lub wielu działów.
 • Normy czasu pracy pozwalają na zdefiniowanie wartości ilościowych następujących parametrów: dobowa norma w godzinach, tygodniowa norma czasu pracy w godzinach, tygodniowa norma czasu pracy w godzinach z nadgodzinami, roczna dopuszczalna ilość nadgodzin, czas krótkiej przerwy w godzinach pomiędzy zmianami dobowymi, czas długiej przerwy w godzinach w obrębie tygodnia, czas długiej przerwy w godzinach w obrębie tygodnia dla pracowników młodocianych. Wszystkie te pozycje uwzględniane są w raportach okresowych.
 • Zakładka Przerwy umożliwia konfigurację następujących parametrów: przerwa zwykła w minutach, przerwa dla młodocianych, przerwa dla matek karmiących.
 • Kalendarze, które są zbiorem dni wolnych od pracy. ASOO CP pozwala na stworzenie wielu kalendarzy i stosowanie ich w odniesieniu do konkretnych pracowników. Działanie takie ma na celu łatwiejsze planowanie grafików z uwzględnieniem, kraju pochodzenia czy świąt religijnych mniejszości narodowych.

Rejestracja czasu pracy 

Zadzwoń 86 262 58 62

System RCP – elektroniczna ewidencja pracowników

Konto użytkownika systemu ASOO pozwala na dostęp do zdarzeń własnych użytkownika oraz szeregu danych z panelu administratora. Konto użytkownika pozwala na zdefiniowane dla każdego konta:

 • wielu adresów z wyborem adresu domyślnego (bez limitu)
 • wielu numerów telefonów z wyborem telefonu domyślnego (bez limitu)
 • języka interfejsu
 • NIP, PESEL, numerów dokumentów (bez limitu)
 • rola w systemie
 • grupa użytkowników (można np. zdefiniować pomieszczenie domyślne dla danych grup)
 • zdjęcie użytkownika
 • automatyczne odzyskiwanie hasła
 • historię zdarzeń użytkownika z filtrami lokalizacji, czasu i poprawności poświadczeń
 • edytor wpisów użytkownika (opcja administratora)
 • zgody prawne użytkownika (pliki .pdf/.jpg)
 • notatki
 • informacje bilingowe (naliczanie jednostek w funkcji czasu)
 • przegląd wszystkich operacji w obrębie konta użytkownika (kto edytował i kiedy oraz jaka była poprzednia wartość)

System przypomni także użytkownikowi o zbliżającym się terminie wygaśnięcia ważności klucza poprzez wiadomość email.

Przegląd zdarzeń zapewnia szeroki wachlarz filtrów, a także automatyczne odświeżanie ekranu, dzięki czemu ważne informacje zostaną przekazane operatorowi w czasie rzeczywistym.

Definiować także można poprawność poświadczeń użytkownika oraz aktualną ważność użytej karty.

Program do ewidencji czasu pracy

Raporty z dowolnego okresu czasu pracy można tworzyć dla dowolnej ilości pracowników jednocześnie, wybierając ich ręcznie lub całymi grupami. Przefiltrowane dane wyeksportować można w .PDF lub .CSV w wersji uproszczonej (sumy dobowe) oraz pełnej (każde zdarzenie).

Funkcje KD działają w oparciu o dane z RCP. Oznacza to, że grafik pracy jest także harmonogramem dostępu. Klucze dla użytkowników można przypisywać w nieskończonej ilości zakresów do wielu pomieszczeń i lokalizacji jednocześnie.

Dane uzyskane z filtra przeglądu zdarzeń można zapisać jako widget i umieścić w jednym z pulpitów ASOO CP. Umożliwia to obserwowanie w czasie rzeczywistym jednocześnie do 9 widoków filtracji na jednym pulpicie.