Opis urządzenia i przeznaczenie
Sterownik ASOO3 został zaprojektowany jako nadrzędny element sterowniczy dla urządzeń wykonawczych. ASOO3 umożliwia załączanie obwodów oświetlenia, włączanie/wyłączanie urządzeń elektrycznych, sterowanie stycznikami, elektrozaworami itp. Załączanie może odbywać się poprzez moduły pracujące na mistrali RS485 lub inne podległe urządzenie wykonawcze podłączone do ASOO3. Sterowanie ASOO3 realizowane jest za pomocą łącza Ethernet z dedykowanym protokołem sterującym w standardzie JSON. ASOO3 zapewnia połączenie pomiędzy systemami BMS oraz aplikacjami serwerowymi, a urządzeniami podłączonymi do magistrali RS-485 takimi jak czytniki zbliżeniowe kart, włączniki dotykowe, panele sterowania temperaturą, zespoły przekaźnikowe, czujniki temperatury, wilgotności, mierniki zużycia energii, stacje meteo itp. Urządzenie zostało zaprojektowane w celu osiągnięcia MTBF 216 000h ( 25 lat) ze współczynnikiem awaryjności 0,055% w skali roku.

Parametry elektryczne
Zasilenie 16-30VDC
Pobór prądu 150 mA (24VDC)
Chwilowy pobór
prądu MAX
400 mA (24VDC)
Parametry mechaniczne
Wymiary obudowy 70x90x65 mm
Zaciski łączeniowe Rozłączne, śrubowe
dla przewodów do 1,5 mm²
Waga 0,1 kg
Parametry środowiskowe
Temperatura Pracy od-35°C-80°C
Temperatura składowania -40-80°C
Stopień szczelności IP20
Wilgotność względna
(bez kondensacji)
90%

Kontroler ASOO posiada następujące cechy:

 • interfejs RS-485 bez izolacji optycznej
 • interfejs Ethernet 10/100Mbit FDX/HDX
  zaleca się stosowanie zabezpieczeń przepięciowych Ethernet
 • wbudowana pamięć flash 16Mbit, RAM 256MB, CPU 2×0,4~1,2Ghz
 • złącze wyjścia zasilania dla urządzeń dedykowanych
  magistrali RS-485

Dodatkowe cechy w które może być wyposażony kontroler:
interfejs 1Wire , I2C, SPI, mikrofon i głośnik, dodatkowy interfejs UART, bateria zegara RTC, złącze kart SD z obsługą do 128GB Ext3 z szyfrowaniem cebulowym

Normy i dyrektywy zastosowane podczas projektowania i produkcji ASOO3:

 • PN-EN 61010-1:2011
 • PN-EN IEC 61000-6-2:2019-04
 • PN-EN 61000-6-3:2008
 • PN-EN 61000-6-3:2008/A1:2012
 • PN-EN 62368-1:2015-03
 • PN-EN 50130-4
 • PN-EN 60601-1:2011
 • ETSI EN 300 330-1
 • ETSI EN 300 330-2
 • LVD 2014/35/UE
 • EMC 2014/30/UE
 • RoHS/2011/65/UE
 • RED/2014/53/UE
 • REACH/2006/1907