Audyt dostępności cyfrowej

Dostępność cyfrowa umożliwia korzystanie ze stron internetowych i aplikacji mobilnych osobom z różnymi niepełnosprawnościami. Jej zapewnienie jest nie tylko dobrą praktyką, ale obowiązkiem regulowanym prawem przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Każdego roku, do dnia 31 marca oraz po każdej przebudowie lub aktualizacji serwisu www czy aplikacji, która może mieć wpływ na jej dostępność należy sporządzić deklarację dostępności. Aby móc to zrobić, wymagany jest audyt dostępności cyfrowej, czyli kompleksowe badanie stron i aplikacji, potwierdzające ich kompatybilność z potrzebami osób z różnymi niepełnosprawnościami. [Dz. U. 2019 poz. 848]

Jeśli Twoja firma lub organizacja znajduje się na poniższej liście, obowiązuje ją dostosowanie aplikacji internetowej oraz audyt dostępności cyfrowej:

Audyt dostępności cyfrowej 1

• Jednostki administracji samorządowej i centralnej,
• Organizacje pożytku publicznego,
• Przewoźnicy,
• Zarządcy infrastruktury komunikacyjnej,
• Sklepy internetowe,
• Firmy przestrzegające zasad społecznej odpowiedzialności biznesu,
• Instytucje edukacyjne,
• Twórcy i administratorzy systemów internetowych,
• Projektanci interfejsów cyfrowych i mobilnych,
• Deweloperzy i właściciele aplikacji mobilnych i inni.

Dbając o dostępność cyfrową Twojego serwisu lub aplikacji przede wszystkim znosisz bariery dla innych, ale też dajesz szansę Twojej firmie na zwiększenie dostępności strony i pozyskanie nowej grupy odbiorców, a co za tym idzie rozwój.

Poznaj 4 podstawowe wytyczne dla dostępności treści internetowych 2.2 (WCAG):

• Postrzegalność – zadbanie o wysoki kontrast, audiodeskrypcję oraz zmianę rozmiaru tekstu;
• Funkcjonalność – umożliwienie korzystania nie tylko z podstawowych funkcji strony, ale także narzędzi wspomagających;
• Zrozumiałość – zapewnienie czytelności treści oraz ich klarowności,
• Kompatybilność – dopasowanie strony, by mogła funkcjonować na maksymalnej ilości dostępnych urządzeń.

Już dziś zadbaj o dostępność cyfrową Twojej aplikacji internetowej, sięgnij po nowych odbiorców i zwiększ konkurencyjność swojej firmy.

WCAG 2.2 – co nowego
W nowej wersji standardu WCAG 2.2 pojawiło się 9 nowych kryteriów sukcesu. Przy czym na poziomie A i AA obowiązując przez polskie prawo jest 8 z nich.

2.4.11 Wygląd fokusa (minimalny) (poziom AA) – fokus musi wyróżniać się z tła kontrastem na poziomie 3:1 grubość linii co najmniej 1 piksel.
2.4.12 Wygląd fokusa (rozszerzony) (poziom AAA – nie dotyczy polskiej ustawy) – kontrast fokusa i tła na poziomie 4.5:1, minimalna grubość linii fokusa do 2 piksele.
2.4.13 numerowane punkty odniesienia – bez względu na stopień powiększenia tekstu na stronie numeracja stron musi się zgadzać, jeśli znajduję się do niej odniesienia na stronie.
2.5.7 Ruch przeciągania (pozioma AA) – jeśli funkcjonalność strony wykorzystuje przeciąganie to należy zapewnić alternatywę w postaci kliknięcia (tapnięcia)
2.5.8 Wielkość celu (minimalna) (poziom AA) – wszystkie elementy klikalne muszą mieć co najmniej wielkość 44 x 44 pikseli.
3.2.6 Pomoc kontekstowa (poziom A) – opcja pomocy musi być łatwo dostępna na stronie.
3.2.7 Widoczne kontrolki (poziom AA) – elementy strony powinny być stale widoczne i nie powinny znikać w trakcie używania strony.
3.3.7 Dostępne uwierzytelnianie (poziom A) – musi istnieć alternatywny sposób uwierzytelniania, który nie wymaga testu poznawczego (captcha typu rozwiązywanie równań, wskazywanie elementów)
3.3.8 Nadmiarowość wprowadzania (poziom A) – informacje wcześniej wprowadzone przez użytkownika, które muszą zostać wprowadzone ponownie w tym samym procesie i w tej samej sesji użytkownika powinny być automatycznie uzupełniane.