Audyt dostępności cyfrowej

Dostępność cyfrowa umożliwia korzystanie ze stron internetowych i aplikacji mobilnych osobom z różnymi niepełnosprawnościami. Jej zapewnienie jest nie tylko dobrą praktyką, ale obowiązkiem regulowanym prawem przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Każdego roku, do dnia 31 marca oraz po każdej przebudowie lub aktualizacji serwisu www czy aplikacji, która może mieć wpływ na jej dostępność należy sporządzić deklarację dostępności. Aby móc to zrobić, wymagany jest audyt dostępności cyfrowej, czyli kompleksowe badanie stron i aplikacji, potwierdzające ich kompatybilność z potrzebami osób z różnymi niepełnosprawnościami. [Dz. U. 2019 poz. 848]

Jeśli Twoja firma lub organizacja znajduje się na poniższej liście, obowiązuje ją dostosowanie aplikacji internetowej oraz audyt dostępności cyfrowej:

Audyt dostępności cyfrowej 1

• Jednostki administracji samorządowej i centralnej,
• Organizacje pożytku publicznego,
• Przewoźnicy,
• Zarządcy infrastruktury komunikacyjnej,
• Sklepy internetowe,
• Firmy przestrzegające zasad społecznej odpowiedzialności biznesu,
• Instytucje edukacyjne,
• Twórcy i administratorzy systemów internetowych,
• Projektanci interfejsów cyfrowych i mobilnych,
• Deweloperzy i właściciele aplikacji mobilnych i inni.

Dbając o dostępność cyfrową Twojego serwisu lub aplikacji przede wszystkim znosisz bariery dla innych, ale też dajesz szansę Twojej firmie na zwiększenie dostępności strony i pozyskanie nowej grupy odbiorców, a co za tym idzie rozwój.

Poznaj 4 podstawowe wytyczne dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG):

• Postrzegalność – zadbanie o wysoki kontrast, audiodeskrypcję oraz zmianę rozmiaru tekstu;
• Funkcjonalność – umożliwienie korzystania nie tylko z podstawowych funkcji strony, ale także narzędzi wspomagających;
• Zrozumiałość – zapewnienie czytelności treści oraz ich klarowności,
• Kompatybilność – dopasowanie strony, by mogła funkcjonować na maksymalnej ilości dostępnych urządzeń.

Już dziś zadbaj o dostępność cyfrową Twojej aplikacji internetowej, sięgnij po nowych odbiorców i zwiększ konkurencyjność swojej firmy.