Przemysł 4.0. Narzędzia informatyczne optymalizujące pracę

narzędzia informatyczne optymalizujące pracę

ASOO CP (Autonomiczny System Obsługi Obiektu) inteligentne oprogramowanie, które ułatwia codzienne zarządzanie obiektem i pozwala na prezentację dowolnych danych w czasie rzeczywistym, na dowolnej liczbie urządzeń. Program umożliwia m. in kontrolę dostępu, rejestrację czasu pracy personelu oraz zarządzanie takimi pomieszczeniami, jak np. serwerownia, kotłownia. Szybka integracja, sortowanie danych, dowolne raporty i analizy danych – to tylko niektóre cechy, jakie zawiera w sobie to narzędzie informatyczne. Poznaj je lepiej.

ASOO CP

narzędzia informatyczne optymalizujące pracę

ASOO3 – elastyczna platforma sprzętowa do zbierania danych w obiektach przemysłowych: fabrykach, sortowniach oraz magazynach. ASOO3 zbiera bardzo szeroki zakres danych wejściowych w postaci cyfrowej i analogowej, które następnie przesyła do serwera aplikacji, umożliwiając tym samym wizualizację i nadzorowanie procesów w obiekcie oraz zapewniając zabezpieczenie procesu produkcji. Odkryj niewiarygodne możliwości tego produktu i wykorzystaj je w Twojej firmie.

ASOO3