SMART CITY

Nowoczesny i ekonomiczny System Zarządzania Odpadami Komunalnymi

Dzięki Systemowi Zarządzania Odpadami Komunalnymi opracowanemu przez IPH BMS możesz podnieść poziom estetyki i jakości życia w Twojej miejscowości oraz zaoszczędzić pieniądze na bieżące inwestycje.

Obecne problemy

„Sztywny” harmonogram przejazdu śmieciarek – stałe trasy, bez względu na poziom zapełnienia pojemników na śmieci

Niepełne zagospodarowanie pojemności śmieciarek – płacisz za przewóz “powietrza”

Przepełnione pojemniki na odpady: porozrzucane śmieci i brzydki zapach

Wysoki koszt transportu śmieci

Nasze rozwiązanie

Elastyczne trasy przejazdu śmieciarek – dostosowane do aktualnego zapotrzebowania, aktualizacja w czasie rzeczywistym

Optymalne zagospodarowanie pojemności śmieciarek – pełen załadunek

Pojemniki opróżniane przy zapełnieniu na określonym/ustalonym poziomie

Oszczędzasz 30% na kosztach wywozu odpadów komunalnych

Zagadnienia

Tradycyjne zarządzanie odpadami komunalnymi

System Zarządzania Odpadami Komunalnymi

Harmonogram przejazdu

„Sztywny” harmonogram przejazdu śmieciarek – stałe trasy, bez względu na poziom zapełnienia pojemników na śmieci

Elastyczne trasy przejazdu śmieciarek – dostosowane do aktualnego zapotrzebowania, aktualizacja w czasie rzeczywistym

Gospodarowanie pojemnością

Niepełne zagospodarowanie pojemności śmieciarek – płacisz za przewóz “powietrza”

Optymalne zagospodarowanie pojemności śmieciarek – pełen załadunek

Opróżnianie pojemników

Przepełnione pojemniki na odpady: porozrzucane śmieci i brzydki zapach

Pojemniki opróżniane przy zapełnieniu na określonym/ustalonym poziomie

Koszty

Wysoki koszt transportu śmieci

Oszczędzasz 30% na kosztach wywozu odpadów komunalnych

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Koszty dla samorządu – obowiązki prawne i „dziura budżetowa”

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2022.0.1297 t.j. –  jednolity tekst ustawy Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) nakazuje gminom prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi. Koszt tych działań pokrywany jest z opłat wnoszonych przez mieszkańców oraz z budżetu lokalnego samorządu. Maksymalna stawka dla gospodarstwa domowego jest prawnie określona. Jeśli koszt gospodarowania odpadami przewyższa środki, które wpływają do budżetu z opłat od mieszkańców, wówczas samorząd pokrywa brakującą kwotę. Również kary za niespełnienie progów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi (składowanie, recykling, itd.) pokrywane są z budżetu gminy. Tym samym w wyniku niewłaściwego zarządzania odpadami, gmina traci pieniądze, blokując sobie możliwość finansowania nowych inwestycji.

Koszty dla mieszkańców – wysokie opłaty za odbiór śmieci, niepotrzebna emisja CO2, brak pieniędzy na szkoły, przedszkola, drogi

Problem odpadów każdego gospodarstwa domowego nie kończy się na etapie wyrzucenia śmieci do kosza. Od tego jak dużo śmieci zostanie wyprodukowanych, ile z nich posegregujemy i przetworzymy zależą miesięczne opłaty za ich zagospodarowanie oraz jakość życia w każdej miejscowości. Jeśli odpady nie będą segregowane czy przetwarzane, jeśli będzie ich dużo – gmina poniesie dodatkowe koszty. To w oczywisty sposób przełoży się na podniesienie opłat dla mieszkańców, ale również na brak nowych inwestycji. Gmina zamiast tworzyć nowe miejsca pracy, budować nowe szkoły, przedszkola, drogi zmuszona będzie wydawać pieniądze na dopłacanie do gospodarki odpadami komunalnymi.

Dlatego optymalizacja całego procesu zarządzania odpadami jest tak ważna zarówno dla samorządowców, jak i wszystkich mieszkańców.

Redukcja kosztów wywozu śmieci o minimum 30%

Stale rosnące koszty związane z gospodarowaniem odpadami i segregacją śmieci wymuszają szukanie rozwiązań, które nie tylko będą chronić środowisko, ale również pozwolą zmniejszyć koszty mieszkańców i lokalnego samorządu. I tu skuteczny okazuje się System Zarządzania Odpadami Komunalnymi, który pozwala zredukować koszty transportu odpadów na poziomie minimum 30%.

System Zarządzania Odpadami Komunalnymi

Proponowane rozwiązanie firmy IPH, oparte na najnowszych technologiach, pozwala:

kontrolować proces opróżniania pojemników na odpady,

planować optymalne ekonomicznie trasy przejazdu śmieciarek,

wyeliminować zjawisko podrzucania śmieci przez osoby z zewnątrz,

zoptymalizować wykorzystanie pojemności śmieciarek.

Wdrożenie Systemu Zarządzania Odpadami Komunalnymi

Wdrożenie Systemu Zarządzania Odpadami Komunalnymi przynosi natychmiastowe i wymierne korzyści

Zmniejszenie kosztów wywozu

Im dalej zlokalizowany punkt odbioru odpadów, tym większe oszczędności.

Uszczelnienie systemu opłat

Gromadzone przez System dane umożliwią opracowanie nowej tabeli opłat uwzględniającej sprawiedliwy podział kosztów wywozu odpadów.

Ograniczenie emisji CO2

Obniżenie emisji CO2 związanej z optymalizacją ilości przejazdów śmieciarek.

Poprawa czystości i estetyki otoczenia

Zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów na podstawie optymalizacji tras przejazdów i zgłoszenia systemowego. Informacja systemowa o procentowym (np. powyżej 90%) napełnieniu kosza z odpadami zmieszanymi, umożliwi szybszy ich odbiór przez śmieciarkę będącą w pobliżu i posiadającą wolną przestrzeń transportową (system wyznaczający trasy automatycznie wskaże punkty odbiorów kierowcy pojazdu). Szybszy wywóz odpadów to redukcja nieprzyjemnych zapachów. W okresach przedświątecznych system wygeneruje częstszy odbiór odpadów, poprawiając estetykę i komfort mieszkańców.

Monitoring wizyjny zewnętrzny i wewnętrzny

W zabudowie wielorodzinnej funkcjonowanie systemu pozwoli na dostosowanie opłat dla mieszkańców na podstawie rejestracji wejść (kartą NFC lub poprzez aplikację) . Osoby niemieszkające w jakimś okresie nie rejestrują wyrzucania odpadów. Mieszkańcy produkujący większe ilości odpadów częściej będą korzystać ze śmietnika, co będzie rejestrowane w systemie.

Indywidualne opłaty

System pozwala na zabezpieczenie przed podrzucaniem odpadów przez osoby obce, oraz poprawia prawidłową segregację odpadów – dodatkowa opcja.

Ochrona odpadów przed opadami atmosferycznymi

Zabezpieczenie śmieci przed opadami deszczu czy śniegu, które zwiększają ciężar śmieci rejestrowany w PSZOK, co obciąża  finansowo samorząd (płaci się dodatkowo za przywiezioną deszczówkę).

Dostosowanie indywidualnych opłat dla każdego gospodarstwa domowego.

W zabudowie jednorodzinnej; na podstawie rejestracji zgłoszenia potrzeby dodatkowego wywozu odpadów – wygenerowana zostanie trasa dla śmieciarki będącej w pobliżu.

Zgodnie z aktualną analizą gospodarowania odpadami dowiedz się, jakie środki możesz zaoszczędzić na inwestycje w Twoim Mieście.

Zobacz jak działa nasz System Zarządzania Odpadami Komunalnymi

Sprawdź jakie oszczędności możesz uzyskać w swojej gminie

Wyślij formularz i poproś o bezpłatną kalkulację