Przedszkola ASOP

Aż 90% rezygnacji z użytkowania systemów rejestracji czasu jest spowodowana myleniem przez użytkowników czytników wejściowych i wyjściowych. Drobny błąd użytkownika powoduje spory bałagan i system przetwarza dane wyssane z palca.

U nas nie ma tego problemu. Mamy jeden czytnik ?

Autonomiczny System Obsługi Przedszkoli to innowacyjne podejście do logiki działania systemu rozliczania czasu pobytu. ASOP wybiera dwa zdarzenia czytnika powiązane z danym dzieckiem, jedno najwcześniejsze, drugie najpóźniejsze. Z różnicy czasu pomiędzy zdarzeniami uzyskujemy czas pobytu. Jeżeli w trakcie trwania pobytu miały miejsce zajęcia dodatkowe lub posiłki, to także zostaną doliczone do kosztu pobytu.

Koszty rozliczane są na koniec dnia, jednak frekwencję placówki możemy śledzić na bieżąco wraz z rejestracją czasu pracy personelu. Widok obecności odświeżany jest co 60 sekund. Z początkiem dnia zielony słupek rośnie aż osiągnie wartość szczytową danego dnia. Opadając zostawia po sobie ciemnoszary ślad.

autonomiczny system obsługi przedszkoli

Każde zdarzenie można łatwo edytować lub usuwać, tak samo prosto można dodać zdarzenie. Do dzieci przypisani są opiekunowie, a każdy z nich posługuje się indywidualną kartą. Dzięki takiemu podejściu wiadomo, kto odbierał dziecko danego dnia.

ASOP to także jasne i klarowne raporty dla płatnika. Na specjalnym portalu opiekun może sprawdzić historię swoich płatności. Opiekun może sprawdzić też, o której godzinie dziecko dotarło do przedszkola, jeżeli dzieckiem zajmuje się np. płatna opiekunka.

ASOP to potężne narzędzie dające pełną kontrolę nad stanem placówki nawet podczas pobytu w delegacji.

autonomiczny system obsługi przedszkoli