W menu ASOO CP należy wejść do Recepcji poprzez Klucze.

Po wyborze czytnika i wczytaniu klucza, pożądanego użytkownika oraz zakresu czasu otwiera się nowe okno z krokiem 4. Wybór pomieszczeń.

Nowa funkcja polega wystawianie kluczy dla lokalizacji. W związku z tym jest to dobrym rozwiązanie m. in. dla wycieczek z grupą.

Gdy grupa uczestników jest przypisana do poszczególnych pokoi i znajdują się one w jednej lokalizacji, to opiekun/owie grupy mogą dostać przypisany klucz do lokalizacji w której znajdują się uczestnicy. Dzięki temu automatycznie dostają dostęp do każdego pomieszczenia z wybranej lokalizacji.

W ostatnim oknie wyboru występują następującej możliwości:

  • lista pomieszczeń przypisanych w ramach lokalizacji – jest to doskonały wybór dla osób czuwających nad bezpieczeństwem grupy.