W menu ASOO CP należy wejść do Recepcja poprzez Klucze. Wykonując tę czynność ukazuje się nam nowy widok, dzięki któremu nie ma możliwości pominięcia żadnego kroku w trakcie wczytywania karty.

Sposób wystawiania karty:

I – Wybór czytnika recepcyjnego i wczytanie klucza

II – Wybór użytkownika

III – Wybór zakresu czasu

IV – Wybór pomieszczenia