W menu ASOO CP należy wejść do Recepcji poprzez Klucze.

Po wyborze czytnika, wczytaniu klucza oraz pożądanego użytkownika otwiera się nowe okno z krokiem 3. Wybór zakresu czasu.

Nowa funkcja polega na łączeniu zakresów pobytu użytkownika w obiekcie. Dlatego jeśli zostaną powielone w przedziale czasowym dni, to system ASOO CP wychwyci tę informację i nałoży je ze sobą w jeden zakres.

Zakres 1 -> od 21.06.2021 do 25.06.2021

Zakres 2 -> od 24.06.2021 do 30.06.2021

Nowa funkcja z dwóch zakresów utworzy automatycznie jeden przedział czasu od 21.06.20021 do 30.06.2021