W menu ASOO CP należy wejść do Recepcji poprzez Klucze.

Po wyborze czytnika oraz wczytaniu klucza otwiera się nowe okno z krokiem 2. Wybór użytkownika klucza.

Po wyborze użytkownika klucza jest teraz możliwość wejścia w edycję bezpośrednio klikając w miniaturkę zdjęcia. Zaznaczone powyżej na górze kolorem czerwonym.

Z poziomu Recepcja można zmieniać grupę użytkownikowi poprzez przejście w edycję. Zaznaczona powyżej na dole czerwonym kolorem.

Po wyborze użytkownika widać przegląd zdarzeń wybranej osoby, możliwość dalszych edycji profilu użytkownika Edytuj oraz powrót do recepcji jednym kliknięciem Wróć do recepcji.

Po wyborze Edytuj jest możliwość szybkich zmian użytkownika oraz szybki powrót do wystawiania karty klikając Wróć do recepcji.