W menu ASOO CP przejść do kreatora widoków przez Ustawienia, następnie Wizualizacja oraz Kreator widoków.

W kreatorze możesz tworzyć nowe widoki. Wybierz Kliknij tutaj aby wybrać podkład graficzny, a następnie wybierasz swój element, który chcesz przeglądać.

Pasek umieszczony u góry daje Ci możliwość różnego poglądu oraz dodawania kolejnych elementów do wizualizacji 3D.