Już teraz nie musisz ograniczać się do jednego adresu na profilu użytkownika. Masz do dyspozycji nieskończenie wiele możliwości dodawania adresów.

Należy wejść w Ustawienia użytkownika, następnie wejść w Adresy. Formuła Dodaj adres umożliwia Ci tworzenie nieskończonej ilości adresów dla użytkownika.