Już teraz możesz swobodnie korzystać z wariantu eksportowania raportów z przeglądu zdarzeń.

W lewym górnym rogu w zakładce ASOO, rozwijając opcje Przegląd zdarzeń, następnie w prawym rogu, po kliknięciu w przycisk ,,Eksportuj’ posiadasz opcje eksportowania do pliku PDF lub Excela, (z lewej strony widnieje opcja Kryteria filtrowania po jej wyborze, przechodzisz do kalendarza, co pozwala ci wybrać np. dzień oraz dokładną godzinę, z której chcesz  eksportować plik).