Już teraz nasz program ASOO CP umożliwia Ci wybór języka domyślnego aplikacji i indywidualny wybór dla każdego użytkownika. Oprócz standardowego wyposażenia w języki takie jak polski oraz angielski, dodaliśmy obsługę cyrylicy dla języka ukraińskiego i rosyjskiego .
Możesz też tworzyć własne tłumaczenia dla swojego personelu .

W menu rozwijasz zakładkę Ustawienia i wybierasz Języki.
W oknie Języki masz możliwość wyboru domyślnych preferencji językowych. Natomiast jeśli chcesz posługiwać innym tłumaczeniem, masz możliwość stworzenia własnego tłumaczenie, aby tego dokonać należy kliknąć Dodaj, wypełnić pole Nazwa oraz Kod języka. Po jego utworzeniu możesz edytować w celu dokonania tłumaczenia na własny język.

Wybór języka jest również możliwy po wejściu w Ustawienia w panelu użytkownika (prawy górny róg). Dostępny on jest po najechaniu na wybór języków. Po dokonaniu wyboru możesz potwierdzić klikając Zapisz.