Masz możliwość zapisu dowolnego filtra w przeglądzie zdarzeń jako widget. Każdy widget może być wyświetlany jako wykres lub tablica. Możesz rozplanować do 9 widgetów na jednym pulpicie, natomiast ich ilość jest nieograniczona. Wszystkie dane zbierane przez ASOO z Twojego budynku lub procesu technologicznego możesz teraz poukładać w dowolny, Tobie najbardziej odpowiadający sposób.
To co dla Ciebie najważniejsze zmieścisz teraz na jednym ekranie.

Z manu wybieramy Przegląd zdarzeń
Przycisk Kryteria zdarzeń w nim wybierasz: zakres czasowy prezentowanych zdarzeń, typy obiektów, obiekty. Potwierdzasz klikając Filtruj.

W celu zapisania tego widgeta klikasz Zapisz jako widget. Wyskoczy Ci okienko w celu jego utworzenia, nadajesz mu nazwę oraz jaki widok chcesz mieć wyświetlany. Klikasz Utwórz.

Na Pulpicie masz możliwość edytowania jego wyglądy. Po kliknięciu Edytuj możesz usuwać oraz dodawać widgety.