Dodaliśmy możliwość skonfigurowania poczty za pomocą protokołu SMTP

Host – adres serwera poczty wychodzącej SMTP oraz port dla połączeń szyfrowanych (SSL)

Port – protokół do komunikacji pomiędzy serwerami, służy do tego port 465 lub 587

Użytkownik –  pełny adres e-mail

Hasło – hasło za pomocą, którego logujemy się na podany wyżej adres mailowy

Połączenie szyfrowane – pomaga zapewnić prywatność w sieci, służą do tego protokoły SSL i TLS 

Możliwości te znajdziesz w zakładce Ustawienia –> Zaawansowane

Wprowadziliśmy powiadomienia o zbliżającym się terminie wygaśnięcia uprawnień dla grup użytkowników. Od teraz grupa użytkowników będzie otrzymywała powiadomienia mailowe określony czas przed wygaśnięciem uprawnień.

Wchodzisz w Ustawienia, następnie w Grupy Użytkowników.
Wyświetlą się Ci nazwy grup. Po wejściu w edycję żądanej grupy masz możliwość zaznaczenie otrzymywania powiadomień o zbliżającym się terminie oraz wybrać czas kiedy ma to zrobić.