Zoptymalizowaliśmy proces obsługi karty.W lewym rogu w zakładce ASOO, rozwijając opcje klucze wybierając punkt recepcja, po przyłożenie karty do czytnika powoduje automatyczne uruchomienie okna z dostępnymi opcjami:

-Przedłuż autoryzacje

-Zwolnij kartę

Jeżeli uprawnienia karty użytkownika wygasły to automatycznie zostaniemy poinformowani o możliwych do wyboru opcjach. Dzięki temu liczba kliknięć została zmniejszona o jeden.

Dodaliśmy przycisk umożliwiający generowanie uproszczonego raportu czasu pracy pracowników.

W lewym rogu w zakładce ASOO, rozwijając opcje RCP, po wyborze grupy użytkowników oraz ograniczeniu w czasie jakim chcesz zbadać czas pracy utworzy Ci się tabela z informacjami uproszczonymi tych osób.
Po kliknięciu na prawą górną stronę znajdziesz przycisk Raport uproszczony. Masz wybór zapisu pliku w CSV oraz PDF.

Uproszczony raport czasu pracy zawiera łączny czas pracy z danego okresu.